MONORI
Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
A régi posta épülete
A patak forrása
Körforgalom
Szent-István tér
Az új tűzoltólaktanya
Könyvtár és zeneiskola
A felújított Petőfi Óvoda
A Luther tér
Kossuth Lajos utca
Játszótér

monor.hu


Bemutatkozás Elérhetőségek Épületek energetikai korszerűsítése Ivóvízminőség javító pályázat Monori Sportcsarnok

Bemutatkozás


Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 406/2010. (IX.16.) számú határozatával létrehozta a 100%-os önkormányzati tulajdonú Monori Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. Ügyvezető Rajki László, munkatársak: Udvardi Éva pénzügyi munkatárs, Hegedüs Botond műszaki munkatárs, Veres Nelly projektasszisztens és Kővágó Andrea pénzügyi adminisztrátor. Korábbi munkatársaink: Rigó Bence, Gyenes Zoltán, Borgula Szonja, Gudra Erzsébet, Meszlényi Zsuzsanna és Baráth Árpád. Felügyelő Bizottság elnöke Dessewffy Andor, tagjai Csuzi Szabolcs és Lendvay Endre. Székhelye: Monor, Kossuth Lajos utca 78-80., a Városháza épülete.

Képtár: Városközpont a felújítás után

Konkrét feladatok:

 • Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntései alapján meghatározott pályázatok elkészítése és benyújtása.
 • Folyamatos pályázatfigyelés és kapcsolattartás pályázati szakértők közreműködésével. Tájékoztatás és kapcsolattartás az érintettekkel az önkormányzatot és intézményeit érintő pályázati felhívásokkal kapcsolatosan.
 • VEKOP-6.1.1-15 jelű "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése" című pályázat megírása és benyújtása két monori óvoda vonatkozásában is. A pályázat célja a Katona József utcában található Tesz-Vesz Óvoda és a Kossuth Óvoda fejlesztése, felújítása.
 • KEOP 5.7.0 jelű "Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése" című pályázat koordinálása. A megvalósítás bonyolítása, a nyilvánossággal és tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés. A pályázattal kapcsolatos menedzsmenti feladatok ellátása, a pályázat előrehaladásával kapcsolatos jelentések elkészítése. Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, az Irányító Hatósággal és a projekt végrehajtásában közreműködő vállalkozásokkal, szolgáltatókkal, kivitelezőkkel. A projekt során az önkormányzat képviselete, a szükséges szakértői feladatok ellátása.
 • "Monori Tesz-Vesz Óvoda felújítása" című projekt koordinálása. A megvalósítás bonyolítása, a nyilvánossággal és tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés. A pályázattal kapcsolatos menedzsmenti feladatok ellátása, a pályázat előrehaladásával kapcsolatos jelentések elkészítése. Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, az Irányító Hatósággal és a projekt végrehajtásában közreműködő vállalkozásokkal, szolgáltatókkal, kivitelezőkkel. A projekt során az önkormányzat képviselete, a szükséges szakértői feladatok ellátása.
 • A Monori Nagycsaládosok Egyesülete által beadott adomány kérelemben való közreműködés és pályázat megírása, amelynek eredményeként a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. nyújtott adományt. Ezáltal megvalósításra kerülnek nyári táboraik és a programok helyszínéül szolgáló épület infrastrukturális fejlesztése, felújítása.
 • A 2122739994 azonosítószámú "Pincefalvak hálózati együttműködése" című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátása.
 • Az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0013 jelű "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című pályázat menedzsmenti feladatainak ellátása.
 • A KMOP-4.6.1-11-2012-0030 jelű "Óvodai férőhelybővítés Monoron" című pályázat koordinálása. A szükséges egyeztetések lefolytatása, a megvalósítás során felmerülő feladatok megtervezése. A megvalósítás bonyolítása, a nyilvánossággal és tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés. A pályázattal kapcsolatos menedzsmenti feladatok ellátása, a pályázat előrehaladásával kapcsolatos jelentések elkészítése. Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, az Irányító Hatósággal és a projekt végrehajtásában közreműködő vállalkozásokkal, szolgáltatókkal, kivitelezőkkel. A projekt során az önkormányzat képviselete, a szükséges szakértői feladatok ellátása.
 • A Monor Péteri út 25. számú ingatlanon pályázat útján megvalósult új tűzoltólaktanya tervezésével és építésével kapcsolatos egyeztetések bonyolítása, az önkormányzat képviselete.
 • A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 jelű "Ivóvízminőség javítása Monoron" című pályázat koordinálása. A szükséges egyeztetések lefolytatása, a megvalósítás során felmerülő feladatok megtervezése. A megvalósítás bonyolítása, a nyilvánossággal és tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés. A pályázattal kapcsolatos menedzsmenti feladatok ellátása, a pályázat előrehaladásával kapcsolatos jelentések elkészítése. Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, az Irányító Hatósággal és a projekt végrehajtásában közreműködő vállalkozásokkal, szolgáltatókkal, kivitelezőkkel. A projekt során az önkormányzat képviselete, a szükséges szakértői feladatok ellátása.
 • A KEOP-7.1.0/11-2011-0026 jelű "Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése" című pályázat koordinálása. Az előkészítés bonyolítása, a nyilvánossággal és tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátása. A pályázattal kapcsolatos menedzsmenti feladatok ellátása, a pályázat előrehaladásával kapcsolatos jelentések elkészítése. Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, az Irányító Hatósággal. A projekt során az önkormányzat képviselete, a szakértői feladatok ellátása.
 • A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 jelű "Monor integrált városközpont-fejlesztése" című pályázat előkészítésének koordinálása. A szükséges egyeztetések lefolytatása, a megvalósítás során felmerülő feladatok megtervezése. A megvalósítás bonyolítása, a nyilvánossággal és tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés. A pályázattal kapcsolatos menedzsmenti feladatok ellátása, a pályázat előrehaladásával kapcsolatos jelentések elkészítése. Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, az Irányító Hatósággal és a projekt végrehajtásában közreműködő vállalkozásokkal, szolgáltatókkal, kivitelezőkkel. A projekt során az önkormányzat képviselete, a szükséges szakértői feladatok ellátása.

A társaság általános feladatai közé az alábbiak tartoznak:

 • Előkészíti a városfejlesztési tevékenységeket, mely során egyeztet a közösségi szféra és a magánszféra képviselőivel.
 • Az önkormányzat megbízásából szervezi a városfejlesztési tevékenységek megvalósítását.
 • A fejlesztések eredményeként ösztönzi a magánszféra beruházásait és lehetőséget ad a közszféra és a magánszféra szervezett együttműködésére a városfejlesztésben.
 • Elősegíti a városfejlesztési tevékenységek finanszírozásának megtervezését.
 • Az akcióterület fejlesztése során keletkező közvetlen bevételeket városfejlesztési célú tevékenységek finanszírozására fordítja.
 • A társaság ellátja a város arculatát jelentős mértékben meghatározó jövőbeni fejlesztési projektek menedzselését.
 • Elősegíti a városfejlesztésben és város-rehabilitációban az önkormányzati, kormányzati és EU források pénzügyi szempontból hatékonyabb, szakmai szempontból jobb koordinációval történő felhasználását.
 • Elősegíti az ingatlan-fejlesztések során külső pénzügyi lehetőségek, források, (pályázatok, támogatások elnyerése) felhasználását, amelyekkel az önkormányzati költségvetés tehermentesíthető.
 • Segíti a magántőke bevonását az önkormányzat irányításával és ellenőrzése mellett megvalósításra kerülő városfejlesztési projektek finanszírozásába.
 • A kijelölt akcióterületen az Önkormányzat nevében valósít meg fejlesztéseket.

Aktuális, hírek


oldal:1/1 bejegyzés:5/5

Megújul a Kossuth Lajos Óvoda
Megújul a Kossuth Lajos Óvoda
Megújul a Kossuth Lajos Óvoda

A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása című kiírásra benyújtott, sikeres pályázatnak köszönhetően közel 30 millió forint támogatást kapott az önkormányzat a Belügyminisztériumtól, amelyet 1,6 millió forint önrésszel kiegészítve, teljes egészében a Kossuth Lajos Óvoda felújítására fordítanak. Megvalósítandó célok közé tartozik például az energetikai rendszerek korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, hőszigetelés, gyermekmosdók felújítása, víz és szennyvíz vezetékek rekonstrukciója, csoportszobák parketta burkolatának cseréje és a feladatellátáshoz szükséges bútorok, eszközök beszerzése. Mindezen feladatokat 2018 év végéig kell megvalósítani.


2017.09.06. 15:05

Közel 70 millió forintot nyertünk a Balassi utca felújítására, fejlesztésére
Közel 70 millió forintot nyertünk a Balassi utca felújítására, fejlesztésére

Közel 70 millió forintot nyertünk a Balassi utca felújítására, fejlesztésére

Monor Város Önkormányzata az idei év elején nyújtotta be pályázatát az "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén" címmel kiírt felhívásra. A benyújtott pályázatot pozitív elbírálásban részesítették, így 69.994.477 forint támogatást nyert városunk.


A teljes cikk elolvasható a http://www.monor.hu/hirek/2017/06/kozel-70-millio-forintot- - nyertunk-utepitesre-es-felujitasra linken.

 

Bővebb információ a pályázattal kapcsolatban:

http://www.monor.hu/onkormanyzati-tulajdonu-belteruleti-utak- - szilard-burkolattal-torteno-kiepitesenek-felujitasanak-es- - korszerusitesenek-tamogatasa-gazdasagfejlesztesi-cellal-pest- - megye-teruleten


2017.09.06. 14:55

Infrastrukturális fejlesztés a Nagycsaládosok Táncsics utcai épületén
Infrastrukturális fejlesztés a Nagycsaládosok Táncsics utcai épületén

Infrastrukturális fejlesztés a Nagycsaládosok Táncsics utcai épületén

Sikerrel pályázott a Nagycsaládosok Monori Egyesülete támogatásért a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft-hez. Az adomány nagyobbik részéből néhány infrastrukturális fejlesztést sikerült megvalósítani az egyesület által használt, de az önkormányzat tulajdonában lévő Táncsics utcai, régi iskola épületen. Felújításra került a vizesblokk, új bejárati ajtó került beszerzésre és beépítésre, fel lett újítva az ereszcsatorna, leszigetelték a lapos tetőt és a palatető javítása is megtörtént.

Az adomány fennmaradó összege nagy segítséget jelentett a nyári táborok tervezésénél is, hiszen, így változatosabb programok kerültek megszervezésre a gyerekeknek. Idén három alkalommal biztosított az egyesület táborozási lehetőséget a családok részére, naponta átlagosan 60-65 gyerek részvételével.

 

A teljes cikk a Strázsa újság októberi számában olvasható.


2016.12.20. 11:26

Megújult a Tesz-Vesz Óvoda
Megújult a Tesz-Vesz Óvoda

Megújult a Tesz-Vesz Óvoda

Az óvodai nyári szünet kezdetén, július közepén kezdődött meg a Katona József utcában található Tesz-Vesz Óvoda megújítása. Az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című sikeres pályázatnak köszönhetően közel 30 millió forint támogatást kapott az önkormányzat a Belügyminisztériumtól, melyet 1,6 millió forint önrésszel kiegészítve, teljes egészében az épület korszerűsítésére fordítottak.

 

A teljes cikk elolvasható a http://monor.hu/hirek/2016/11/megujult-a-tesz-vesz-ovoda linken.


2016.12.20. 11:27

Kerékpárosbarát település kitüntetés »
Kerékpárosbarát település kitüntetés

Kerékpárosbarát település kitüntetés

Idén első alkalommal, sikerrel vett részt Monor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Kerékpárosbarát Település pályázaton. A Kerékpárosbarát pályázatok célja, hogy a települések és munkáltatók a megfelelő infrastruktúra kialakításával, szemléletformálással tegyék lehetővé, biztonságossá és vonzóvá a kerékpáros közlekedést a lakosok, dolgozóik és ügyfeleik számára.

bővebben »
2016.08.02. 14:31


Copyright 2023 Monori Városfejlesztő Kft. design by Tánczos Tibor
A látogatók száma 2011.04.12-től: 733110 | Ebben a hónapban: 5700 | Ma: 98 | jelenleg: 1 | Statisztika